Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening

Södra bildades 1938 och är idag Sveriges största
skogsägarförening med 52 000 familjeskogsbrukare som
medlemmar. Tillsammans äger medlemmarna i Södra
en världsledande industri som förädlar skogsråvaran
till förnybara produkter inom massa, trä, byggsystem,
flytande bioprodukter och energi. Med rötterna i skogen
skapar vi framtiden.