Tech Talents AB

Konsult- och rekryteringsföretaget för dig inom techbranschen
Vi är rekryteringsföretaget som utmanar den traditionella bilden av konsult- och rekryteringsbranschen.

Ansatsen till Tech Talents är En god teknisk utbildning ska löna sig och detta är något som genomsyrar hela företaget. Tech Talents är en plats där du som ingenjör tidigt in i din karriär får de villkor du förtjänar på arbetsmarknaden. Hos oss är du själv med och väljer ditt första uppdrag varav att du som ingenjör själv styr vad du jobbar med. Tillsammans bidrar vi med många års erfarenhet till våra kunder, konsulter och kandidater för att skapa värde. På resans gång ser vi till att ha riktigt roligt tillsammans!