Svensk Kärnbränslehantering AB

SKB:s uppdrag handlar om att ta hand om det radioaktiva avfallet från de svenska kärnkraftverken på ett säkert sätt. I dag och för 100 000 år framåt. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges viktigaste miljöskyddsprojekt. Nu är vi på SKB redo att påbörja tre stora byggprojekt för att kunna slutförvara det svenska kärnavfallet. Det handlar om investeringar på 19 miljarder kronor, som på sikt kommer att ge 1500 jobb.