Tekniska Verken

Tekniska verken – vi bygger världens mest resurseffektiva region!
Vår verksamhet bygger på att skapa långsiktiga hållbara lösningar för ett väl fungerande samhälle med minsta möjliga belastning på miljön. Vi strävar efter att skapa helhetslösningar som är fördelaktiga för samhälle, miljö och ekonomi. Tillsammans med våra kunder tar vi hand om och nyttjar jordens resurser på ett bättre sätt, med mer nytta och mindre påverkan på miljön.

Vår organisation består av 8 olika affärsområden och 8 staber, vilket gör att vi har en otroligt bred verksamhet med många olika roller. Vi har många olika tjänster inom energi och miljö, men du kan även hitta arbeten inom exempelvis, kommunikation, elnät, affärsutveckling och verksamhetsutveckling.

Hur är det att jobba hos oss?
Som medarbetare på Tekniska verken är du en viktig del av vår vision – att bygga världens mest resurseffektiva region. För att lyckas måste vi våga tänka innovativt och utveckla nya, smartare lösningar. Totalt är vi cirka 1000 anställda som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord: drivande, positiva och trovärdiga.

Vi vill inte ha enbart nöjda medarbetare, vi vill att våra medarbetare ska vara motiverade och uppleva arbetsglädje. Därför genomför vi en medarbetarundersökning varje år och senaste resultatet visar att nästan åtta av tio medarbetare känner en stolthet över att arbeta på Tekniska verken och kan tänka sig att rekommendera andra att söka jobb hos oss. Även drygt åtta av tio medarbetare uppger att de känner en hög grad av motivation i sitt arbete.

För oss är det även otroligt viktigt med mångfald, detta då det är våra olikheter som är mångfalden som gör Tekniska verken-koncernen framgångsrik.