SCA

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.

Vi erbjuder papper för tryck och förpackningar, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar. Idag finns vi med vår verksamhet i norrland, men med kunderna på en internationell marknad. Vi söker ständigt efter kompetens inom många olika områden bla utveckling, hållbarhet, teknik, ekonomi, IT, inköp och logistik.

Är du vilse i karriärskogen? Hos oss finns nya möjligheter barkom varje skogsdunge!