Variation, Inspiration, Samtal och Arbetsglädje, VISA, är ledord för M-YRAN 2022

Variation, Inspiration, Samtal och Arbetsglädje, VISA, är ledord för M-YRAN 2022. Variation kopplat till möjligheter och erbjudanden. Inspiration för såväl utställare som studenter. Samtal som öppnar nya dörrar och skapar möjlighet att knyta nya kontakter. Arbetsglädje då det är något som ska ges stor plats i M-YRANS samtliga arrangemang. I VISAs anda är vår målsättning att alla ska lämna mässan fulltankade med ny energi!