Hållbarhet | Innovation | Inkludering | Personlig utveckling


M-YRAN:s värdeord 2021 är hållbarhet, innovation, inkludering och personlig utveckling, förkortat HIIP. Dessa värdeord kommer genomsyra hela mässdagen och alla event. Tanken med HIIP är att skapa en plattform för studenter och företag där alla känner dig inkluderade och tillsammans får upptäcka innovation och hållbarhet med stort utrymme för personlig utveckling!

M-YRAN 2021 blev en succé!

M-YRAN 2021 är nu över. Vi i projektgruppen är oerhört stolta över hur mässan blev. Ett STORT tack till alla företag, samarbetspartners och arbetsmyror! Utan er hade mässan aldrig varit möjlig!

Bilderna från årets mässa är uppe!

Under mässdagen tog massor av bilder av vår foto-myra Bella Engelson. Dessa finns nu uppladdade under “Bildgalleri”.

Maskinteknologsektionen


Maskinteknologsektionen vid Linköpings universitet är den största sektionen vid tekniska högskolan. Över 1 300 studenter studerar vid våra program, som innefattar de tre civilingenjörsprogrammen Maskinteknik, Design & Produktutveckling och Energi, Miljö & Management.

Maskinteknik

Design & Produktutveckling

Energi Miljö Management

 

 

Vi vill tacka Toyota Material handling som är huvudsponsor av M-YRAN 2021!

HÄR ÄR NÅGRA AV UTSTÄLLARNA FÖR M-YRAN 2021