FÖR FÖRETAG

I slutet av året är det dags för Maskinteknologsektionens arbetsmarknadsdagar, M-YRAN 2024. Ett fåtal företag erbjuds att delta på mässan baserat på vilka som känns mest aktuella för Maskinteknologsektionens studenter varje år.

 

Alla företag som deltar på M-YRAN erbjuds en unik möjlighet att träffa engagerade och nyfikna maskinteknologstudenter och skapa nya kontakter för framtiden. Utöver mässan under dagen ingår även ett mingelevent på kvällen samt möjligheten att hålla i och delta på flera events. Dels inför mässan, under det vi kallar för preM-YRAN, och även under själva mässdagen. De alternativ som finns gällande event och vad man får som deltagande företag på M-YRAN kan ni läsa mer om till vänster.

MASKINTEKNIK

Maskinteknik är en av Sveriges mest breda och etablerade utbildningar, som förkortas maskin eller M. Studenterna fördjupar sig i de klassiska ingenjörsämnena, och får en överblick över stora delar av det tekniska ingenjörsområdet men även kännedom inom till exempel produktutveckling, ekonomi och programmering, vilket utvecklas  till en förståelse hur vår värld fungerar. På maskinteknik utbildas bland annat logistiker, specialister inom beräkningsmekanik, specialister inom mekatronik och produktionsingenjörer med master inom industriell ekonomi. På maskinteknik finns det 10 olika masterprofiler:

 • Energi- och miljöteknik
 • Flygteknik
 • Industriell produktion (produktionsteknik)
 • Kvalitets- och verksamhetsutveckling
 • Konstruktionsmaterial
 • Konstruktionsteknik och produktutveckling
 • Logistik och Supply Chain Management
 • Mekatronik
 • Produktionsledning (produktionsstyrning)
 • Tillämpad mekanik

DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING

Design och produktutveckling, även kallat DPU, har en maskinteknisk grund och syftar till att utveckla ingenjörer som tar fram nya, innovativa produkter. På DPU tillämpas problembaserat lärande i hög utsträckning med kreativt tänkande. Under hela studietiden arbetar studenterna i olika former av utvecklingsprojekt och får därmed en god vana i problemlösning samt koncept- och prototypframtagning. Studenterna får känslan av fler dimensioner, hur en bra produkt tas fram och får förståelse för hur komplex en produktutvecklingsprocess kan vara som utvecklas till att se helheten för produktutveckling. På DPU finns tre olika masterprofiler:

 • Produktutveckling – Teknisk design
 • Produktutveckling – Konstruktion och produktion
 • Produktutveckling – Management

ENGERGI - MILJÖ - MANAGEMENT

Energi, Miljö och Management, även kallat EMM, är det yngsta programmet som startades 2009. Utbildningen är i grunden en klassisk ingenjörsutbildning, men har ett energi- och miljöperspektiv inom industri- och företagsverksamhet. EMM särskiljer sig från andra utbildningar genom att studenterna utvecklar ett systemtänkande och fokus ligger på hållbarhetsfrågor ur ett systemperspektiv. Managementinriktningen gör att programmet får en unik kombination. Med denna kombination av miljö och management fås en förståelse för att utveckla tekniken på ett hållbart sätt samtidigt som en bred bas till hur företag och organisationer fungerar och sköts. På EMM finns tre olika masterprofiler:

 • Hållbart företagande
 • Systemverktyg för hållbar utveckling
 • Teknik för hållbar utveckling