SeaPattern AB

SeaPattern Sweden AB är ett innovativt teknikföretag specialiserat på utveckling av ett avancerat system för att optimera elproduktion med hjälp av flytande Darrieus-turbiner i strömmande vatten.
Genom en optimal placering av flera turbiner ökar vår lösning elutvinningen jämfört med en individuell turbininstallation och kan öka den totala elproduktionen vid befintliga kraftverk med 5 till 10 %.