Accenture AB

Accenture är ett globalt konsult företag inriktat på digitalisering, molntjänster och cybersäkerhet. Med specialistkunskap och erfarenhet från 40 olika branscher erbjuder vi tjänster inom strategi, rådgivning, IT, interaktiva lösningar samt verksamhetsoptimering. För närvarande är vi 738 000 medarbetare i mer än 120 länder som varje dag levererar löftet om teknisk och mänsklig uppfinningsförmåga, 1618 av dem är verksamma i Sverige.