M-YRAN 2020

M-YRAN 2020 ägde rum digitalt på plattformen Graduateland på grund av coronapandemin.