FÖR FÖRETAG

OM M-YRAN

I slutet på november är det dags för Maskinteknologsektionens arbetsmarknadsdagar M-YRAN. Ett fåtal företag erbjuds att delta på mässan baserat på vilka som känns mest aktuella för Maskinteknologsektionens studenter varje år.

Alla företag som deltar på M-YRAN erbjuds en unik möjlighet att träffa engagerade maskinteknologstudenter och skapa nya kontakter för framtiden. Utöver mässan under dagen ingår även ett mingelevent på kvällen samt möjligheten att hålla i och delta på flera events både innan och under mässdagen.

MASKINTEKNIK

MASKINTEKNIK

Maskinteknik är en av Sveriges mest breda och etablerade utbildningar, som förkortas maskin eller M. Studenterna fördjupar sig i de klassiska ingenjörsämnena, och får en överblick över stora delar av det tekniska
ingenjörsområdet men även kännedom inom till exempel produktutveckling, ekonomi och programmering, vilket utvecklas  till en förståelse hur vår värld fungerar. På maskinteknik utbildas bland annat logistiker, specialister inom beräkningsmekanik, specialister inom mekatronik och produktionsingenjörer med master inom industriell ekonomi.

DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING

DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING

Design och produktutveckling, även kallat DPU, har en maskinteknisk grund och syftar till att utveckla ingenjörer som tar fram nya, innovativa produkter. På DPU tillämpas problembaserat lärande i hög utsträckning;
under hela studietiden arbetar studenterna i olika former av utvecklingsprojekt och får därmed en god vana i problemlösning samt koncept- och prototypframtagning. Studenterna får känslan av fler dimensioner, hur en bra produkt tas fram och får förståelse för hur komplex en produktutvecklingsprocess kan vara som utvecklas till att se helheten för produktutveckling.

ENERGI, MILJÖ OCH MANAGEMENT

ENERGI, MILJÖ OCH MANAGEMENT

Energi, Miljö och Management, även kallat EMM, är det yngsta programmet som startades 2009. Utbildningen är i grunden en klassisk ingenjörsutbildning, men har ett energi- och miljöperspektiv inom industri- och företagsverksamhet. EMM särskiljer sig från andra utbildningar genom att studenterna utvecklar ett systemtänkande och fokus ligger på hållbarhetsfrågor ur ett systemperspektiv. Managementinriktningen gör att programmet får en unik kombination. Med denna kombination av miljö och management fås en förståelse för att utveckla tekniken på ett hållbart sätt samtidigt som en bred bas till hur företag och organisationer fungerar och sköts.