Projektgruppen 2020

Här ovan ser ni årets projektgrupp som är i full fart med att styra upp M-YRAN!

Vårt mål är att skapa en mässa där företag och maskiningenjörsstudenter kan mötas, inspireras och knyta kontakter. Vi är studenter från olika årskurser och program men är alla medlemmar av maskinteknologsektionen. Alla har vi olika ansvarsområden och om du vill veta mer om vilka vi är och hur du kan kontakta oss kan du klicka här.

Vi vill skapa en inspirerande mässa och har stora visioner, därför är varje detalj av mässan viktig för oss. Vi jobbar hårt för att knyta samman näringslivet med studenter och se till att alla studenter får en inblick i hur deras framtida yrkesliv skulle kunna se ut. Och framförallt ge dem möjllighet att forma det!

 

Vi samarbetar inom projektgruppen för att skapa en mässa för alla maskiningenjörer på LiU. Genom våra olika egenskaper och gemensamma vision bidrar vi alla på olika sätt för att skapa M-YRAN 2020.

VI SÖKER NU UTSSTÄLLARE FÖR MÄSSAN 2021