Xylem

Xylem är ett ledande globalt vattenteknikföretag som ägnar sig åt att utveckla innovativa teknologiska lösningar för världens vattenutmaningar.

Företagets produkter och tjänster transporterar, behandlar, bevakar och återför vatten till miljön för allmännyttiga företag, industri, bostäder och kommersiella byggnader. Xylem är också ledande inom smart mätutrustning, nätverksteknik och avancerade analytiska instrument för vatten-, el- och gasindustrin. Sammanlagt har Xylem drygt 16 500 medarbetare med omfattande applikationsexpertis och stort fokus på att identifiera mångsidiga, hållbara lösningar.

www.xylem.com

 

 Tack för att ni har klimatkompenserat!