Unitalent

Unitalent är länken mellan studenter vid Linköpings universitet och näringslivet. Vi stärker företag, organisationer och offentlig sektor med talanger från universitetet genom tidsbestämda och skräddarsydda konsultuppdrag. Vi hjälper våra kunder genom att bidra med nya infallsvinklar och kreativa lösningar och ger samtidigt våra konsulter värdefulla erfarenheter för framtiden.

www.unitalent.se