SSAB

SSAB är ett högspecialiserat globalt stålföretag som verkar i nära samarbete med kunderna. SSAB har varit i stålbranschen i mer än 140 år och har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA.

Vi strävar efter att uppnå lönsamhet genom vår vision om en starkare, lättare och mer hållbar värld. Vår ambition är att vara helt fossilfria senast 2045 – följ med på vår hållbarhetsexpedition!