Sigma Industry

Sigma Industry East/North (SIEN) är verksamma från Luleå i Norr till Linköping i söder och erbjuder den svenska industrin avancerade konsulttjänster inom de klassiska ingenjörsdiciplinerna.

Våra kompetenser inkluderar produktutveckling, industridesign, processteknik, beräkning, produktionsteknik, miljöteknik, energiteknik och projektledning. Med snabba beslutsvägar, hög kompetens och lokalt engagemang levererar vi kvalitetstjänster åt kunder såväl som anställda.
Vi är stolta över att vi lever efter vårt motto ”Expect A Better Tomorrow”. Detta gör vi dels genom vårt yrkeskunnande, där våra ingenjörer i sina respektive uppdrag är med och utvecklar morgondagens teknik och lösningar. Vi gör det också genom att vara delaktiga i projekt som främjar jämställdhet, rättvisa, utbildning och hälsa för alla människor.

https://sigmaindustryeastnorth.se/

Where does a Better Tomorrow start?
https://www.youtube.com/watch?v=juJeldl4Uvg