Prodelox

Kombinationen teknik, kreativitet, hjärta och strategi är alltid i fokus i våra projekt. Allt vi gör handlar om att hitta rätt lösning på ett problem i tätt samarbete med våra kunder, våra leverantörer och samarbetsparter.

Prodelox är en komplett produktutvecklingsbyrå som hjälper kunder att utveckla morgondagens framtidssäkra produkter. Vi stöttar kunder i alla led i utvecklingsprocessen – från rådgivning och skisser i idé- och konceptstadiet, till design, produktionsunderlag, prototypframtagning, provning och verifiering, samt produktionsanpassning. Med en egen verkstad i direkt anslutning till vårt kontorslandskap har vi alltid nära mellan teori och praktik.

Bolaget grundades 2007, och har sitt huvudsäte i Linköping och kundbas över hela Norden.