LKAB

LKAB grundades 1890 och har sedan dess utvecklats genom unika innovationer och tekniska lösningar. Vi är idag fler än 4500 anställda i 12 länder.

LKAB erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter för en internationell marknad. Vi leder också den gröna omställningen av järn- och stålindustrin genom att utveckla järnsvamp och andra koldioxidfria processer och produkter.

Vi befinner oss mitt i den största omställningen i LKAB:s 130-åriga historia. Tillsammans har vi tagit ledningen i den globala omställningen av järn- och stålindustrin. Vi ska sätta en ny världsstandard för gruvbrytning, producera koldioxidfri järnsvamp och utvinna kritiska mineral.