Avdelningen för Maskin-konstruktion

Vill du få relevant arbetslivserfarenhet innan du är färdig med dina studier? Avdelningen för Maskinkonstruktion söker kontinuerligt studenter som parallellt med sina studier arbetar som timarvoderade amanuenser.

Som amanuens hjälper du till i avdelningens undervisning som labbhandledare och lektionsassistent eller så arbetar du i något av våra resursrum såsom till exempel modellverkstaden, MRL och CRx. Vi söker amanuenser inom bland annat CAD-handledning (både Creo, Fusion360 och Catia), maskinelement, kandidatexjobb och ritteknik. Om du är intresserad av något av detta, kontakta aktuell lärare eller skicka ett mail till mikael.axin@liu.se.

www.liu.se/maskin