InGenious

#799G52 är en tvärdisciplinär projektkurs på LiU där studenterna arbetar fram nya innovativa koncept, lösningar och idéer. Utmaningarna kommer direkt från det regionala näringslivet och skall ha en tydlig koppling till något av de globala målen i Agenda 2030.