EnviLoop AB

EnviLoop bildades år 2000 och är den lilla teknikkonsultgruppen som erbjuder kvalificerade konsulttjänster med kompetent innehåll. Vi utvecklar dessutom innovativa kundanpassade verktyg för att bl.a. livsmedels- och processindustrin ska lyckas med integrationen och digitaliseringen av såväl mjuka parametrar som numeriska värden.

Våra uppdrag inkluderar allt från förstudier, utredningar och strategisk planering till projektering och projektledning. Vi har kompetens för projektets samtliga faser och vi leder gärna hela projekt från idé till genomförande oavsett om det gäller nya anläggningar eller optimering och modernisering av befintliga anläggningar i någon slags industriell process. Vi kan också stötta våra uppdragsgivares egna projektorganisationer med specialistkompetens alternativt genom att vara en resurs i verksamhetens operativa arbete.

Oavsett roll, bransch och karaktär på uppdrag, är EnviLoop:s fokus lösningar som skapar lönsamhet och effektivitet med minsta möjliga miljöpåverkan genom vårt kompetenta sätt och genom vår stora tekniska, miljömässiga och kommersiella expertis. Så i denna föränderliga värld stöder vi våra kunder att förstärka sina strategiska positioner, utvärdera och utveckla sina operativa modeller samt implementera åtgärder för att förbättra lönsamhet och uppnå hållbara resultat och affärsmodeller.