DevPort

DevPort är ett familjärt och expansivt konsultbolag som sysselsätter ca 550 medarbetare i Linköping, Stockholm, Södertälje och Göteborg.

Det som delvis skiljer oss åt jämfört med andra traditionella konsultföretag är att vi på samtliga kontor har inhouse-verksamhet. Vilket leder till att vi har goda möjligheter till snabb upplärning och kompetensutbyte för nyanställda samt att vi har en god personlig kontakt mellan konsultansvarig och konsult. Vår specialistkompetens finns inom fordonsutveckling där vi erbjuder våra kunder konsulter inom produktutveckling, inbyggda system, data/IT samt produktionsutveckling.

http://www.devport.se/vi-ar-devport/