Konsten att “klicka” med Snacka Snyggt

Lunchföreläsning 16 november

Det är alltid lika roligt att samtala med någon vi ”klickar” med, men lika klurigt när det skär sig i kommunikationen. I den professionella vardagen ställs du förr eller senare inför utmaningen att samarbeta med andra som tänker och kommunicerar helt olikt dig själv, inte minst på en mässa där du träffar potentiella arbetsgivare. Då gäller det att kunna tolka deras kommunikation – och snabbt anpassa sin egna.

Resultatet av föreläsningen är en högre förståelse för varför ni klickar med vissa och krockar med andra. Detta leder till en ökad förmåga att hantera både enkla och svåra samtalssituationer – så att genomslagen blir fler och missförstånden färre! M-YRAN bjuder såklart på lunch!