Strategier för ett hållbart arbetsliv

Lunchföreläsning 15 november

Hur skapar man hållbara prestationer i arbetslivet? Kan man träna upp sin koncentrationsförmåga? Har fysisk aktivitet några effekter på inlärning? Föreläsaren Johan Norén bjuder in till alternativa tankar om prestationer och hur vi kan förhålla oss till stress.

Under föreläsningen får du hjälpmedel för att skapa balans mellan höga prestationer och en långsiktigt hållbar hälsa. Ta del av tips och strategier som kan förändra din framtid. M-YRAN bjuder på en god lunch!