EVENEMANGSBESKRIVNING

För att de evenemang som ni finner mest intressanta ska vara så givande som möjligt för er som företag och för studenterna kommer M-YRAN hjälpa er att finna ett tilltalande upplägg. Vi i projektgruppen hjälper er mer än gärna med att komma på idéer och förslag som passar ert evenemang.

Den hjälp vi kan bidra med grundar sig på utvärderingar från tidigare år. Utvärderingarna ger en insyn i vad som lockar våra studenter och vad som får dem att minnas just er. Efter anmält intresse av att hålla eller delta på ett arrangemang tillsammans med M-YRAN, kontaktar vi er för att se över vilka dagar och tidersom passar er. Nedan finner ni beskrivningar över de evenemang som finns till förfogande innan och under mässdagen:

LUNCHFÖRELÄSNING

En lunchföreläsning ger er som företag möjligheten att föreläsa för en stor samling studenter.

Förslag på ämnen kan vara:

  • Framtidsvisioner
  • Hur det kan vara att arbeta på företaget
  • Hur företaget arbetar ur miljöperspektiv

Föreläsaren får gärna ha kopplingar till civilingenjörsyrket då det skapar större samhörighet med studenterna. M-YRAN står för lokal och marknadsföring av eventet. Ni står för personal och förtäring.

CASE

Case ger er som företag chansen att interagera med våra studenter, till halva priset i motsvarande kostnad för andra samband med Maskinteknologsektionen. Anledningen till detta är att vi vill öppna upp för möjligheten att ge mer studentnytta genom intressanta Case. Casen hålls i regel i en mindre lokal än de för lunchföreläsningarna samt med en mindre grupp studenter. Förslag på hur Caset är utformat är att det kan vara av klassisk karaktär, ett intervju-Case eller guesstimates.

M-YRAN står för lokal marknadsföring av eventet. Ni står för kostnaden för personal och kostnad för förtäring.

WORKSHOP

Likt för Case erbjuder M-YRAN er som företag chansen att hålla en Workshop tillsammans med oss för halva priset. Anledningen är även här att vi vill öppna upp för möjligheten att ge studenterna ett spännande utbud av evenemang. En Workshop ger er som företag fria händer. Det hålls i regel i en mindre lokal än de för lunchföreläsningarna samt med en mindre grupp studenter. Ni får möjlighet att i stor utsträckning interagera med studenterna och hålla diskussioner samt dialoger med dem. Här rekommenderas att göra något utöver det vanliga så som en aktivitet eller liknande. Det har tidigare varit väldigt uppskattat hos studenterna och kommer få ert företag att sticka ut från mängden.

M-YRAN står för lokal och marknadsföring av workshoppen. Ni står för er personal och kostnad för förtäring.

SPEED-DATING

M-YRAN:s speed dating är ett prisvärt evenemang som hålls på mässdagens morgon i anknytning till mässan. Ni som företag har under Speed datingen möjlighet att skapa en personlig kontakt med studenterna. Tanken är att omkring ett tiotal företag deltar och sitter utspridda. Ni får då några minuter med studenterna som sedan roterar till nästa företag. Möjligheten finns här att öppna en students ögon för just ert företag och ni har sedan möjlighet att fortsätta dialogen på mässan.

Något som tidigare uppskattats enormt av studenterna har varit att ha något av ovanstående evenemang i kombination med en aktivitet eller i ett mer avslappnat signum som en pub. Det lockar många studenter och gör många gånger att de minns er som företag mycket starkare. Exempel på detta skulle kunna vara träning och frukostföreläsning, dodge-ball och workshop eller pub med ett case. Har ni egna förslag så får ni gärna komma med dem så tar vi det vidare därifrån!