EVENEMANGSBESKRIVNING

För att de evenemang som ni finner mest intressanta ska vara så givande som möjligt för er som företag och för studenterna kommer M-YRAN hjälpa er att finna ett tilltalande upplägg. Vi i projektgruppen hjälper er mer än gärna med att komma på idéer och förslag som passar ert evenemang.

Den hjälp vi kan bidra med grundar sig på utvärderingar från tidigare år. Utvärderingarna ger en insyn i vad som lockar våra studenter och vad som får dem att minnas just er. Efter anmält intresse av att hålla eller delta på ett arrangemang tillsammans med M-YRAN, kontaktar vi er för att se över vilka dagar och tidersom passar er. Nedan finner ni beskrivningar över de evenemang som finns till förfogande innan och under mässdagen:

FRUKOSTEVENT

Genomförs fysiskt

Ett morgonevent ger er som företag chansen att interagera med våra studenter. Ett morgonevent är i regel mindre än ett lunchevent och det finns därför stor frihet i hur eventet kan utformas. Ett morgonevent kan vara frukostmingel, en workshop, eller en mindre föreläsning. Konceptet med morgonevent visade sig vara mycket uppskattat av studenterna förra året! 

På ett morgonevent kan ni som företag föra en närmare dialog med studenterna och möjligheten för frågor och diskussion blir större.

LUNCHEVENT

Genomförs digitalt

Ett lunchevent kan vara en workshop, ett tillfälle att inspirera studenterna eller en lunchföreläsning. Eventets storlek går att anpassa utefter era önskemål men lunchevent brukar vara mycket populära bland studenter eftersom de är lediga under lunchtimmen, och en lunchföreläsning brukar locka mellan 150-200 studenter. Med ett digitalt lunchevent finns egentligen ingen övre gräns på antal deltagare – om det inte är något ni önskar. 

Vi rekommenderar att ert event har ett tydligt, specifikt tema då det brukar locka fler studenter. Förslag på ämne från studenter kan vara: arbete för hållbar utveckling, kvinnligt ledarskap, jobbsökning och intervjuteknik o.s.v. Ett mindre event ger er möjligheten att få närmare kontakt med färre studenter medan ett större event, som en lunchföreläsning gör att ni kan nå ut till många åhörare under en kortare tid.

KVÄLLSEVENT

Genomförs digitalt eller fysiskt

Ett kvällsevent är er möjlighet att sticka ut från mängden! Då eventet hålls på kvällstid är studenterna lediga och eventets längd kan bestämmas fritt. På så sätt öppnar ni möjligheten att ge studenter ett spännande utbud av evenemang. Kvällsevent får gärna vara en mer avslappnad tillställning.

Ett kvällsevent ger er väldigt fria händer. Det hålls i regel i en mindre lokal än lunchevent och med en mindre grupp studenter. Ni får möjlighet att i stor utsträckning interagera med studenterna och hålla diskussioner och dialoger med dem. Förslag på kvällsevent kan vara spelkvällar, att hålla i en workshop på en pub, sportigare event, att delta i en talkshow o.s.v.